• 0212 603 96 66
 • info@kariyeregitimmerkezi.com

İşçinin İşverene Maliyetinin Hesaplanması 2019 - Örnek Personel Maliyeti Hesaplama

Birçok işletmede çalışan personellerin maaşları, firmanın en önemli gider kalemlerinden biridir. Özellikle “NET” ücret üzerinden işçi maaşı hesaplamasında, vergi ve SGK giderleri de eklendiğinde, bir işçinin işverene olan maliyeti düşünülenden çok daha yüksek düzeylere çıkabilmektedir. Peki bu önemli maliyet  tutarlarını nasıl hesaplayacaksınız ?

 

     Şirket kuran girişimciler, çoğunlukla;  "İşçi başına maliyet hesaplaması nasıl yapılır? Personel başına ne kadar vergi ve sigorta primi ödeyeceğim ? İşçinin maliyetini hesaplarken nelere dikkat etmeliyim  ? "  tarzı soruların cevabını merak etmektedir. Siz de bu tür soruların cevabını merak ediyorsanız, bu makalemizde, işçi maliyetinin detaylı hesaplanmasıyla ilgili, işinize yarayacak tüm bilgileri ele alacağız. 

 

1 -  işçi maliyeti hesaplarken, ilk belirtmemiz gereken kavram "Brüt maaş" 'dır. Brüt maaş kısaca; personele ödenen ve üzerinden vergi ve sigorta kesintisi yapılmamış toplam ücreti ifade etmektedir. Ücret bordrolarında ilk kalemi brüt ücrettir.  Bu sebeple, çalışmalarımıza  brüt maaş hesaplama işlemi ile başlayacaız. Netten brüte ücret hesaplaması aşağıdaki gibidir. 

Brüt Ücret = Net Ücret + ( SGK İşçi Primi + SGK İşsizlik Primi) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

      Not;  İşçinin işverene olan toplam maliyeti brüt maaş değildir. Çünkü işveren ayrıca, işçi çalıştırdığı için kendi adına SGK primi ödemektedir.   Bunun için , aşağıdaki gibi bir formül oluşturabiliriz. 

 

İşçinin Toplam Maliyeti = Brüt Ücret + SGK İşveren Primleri

Peki bu kalemleri ayrı ayrı nasıl hesaplayacaksınız?

Merak etmeyin. Bu hesaplamaların yapılabilmesi için gerekli tüm bilgiler, makalemizin devamındaki başlıklarda açıklanmaktadır. 

 

Ücretlerde  SGK ve işsizlik primi hesaplama

     SGK ve işsizlik prim oranları aşağıdaki gibidir. Sigorta prim oranları, brüt maaş için, aşağıda belirtilmiş olan , SGK taban ve tavan tutarları arasında uygulanır. Brüt ücret, SGK tavan rakamı olan 19.188,40 TL yi geçerse, SGKve işsizlik primleri , tavan ücret 19.188,40 TL üzerinden hesaplanır. Taban tutar ise 2019 yılı için 2.558,40 TL'dir , yani  asgari ücrettir. 

 

Primler İşveren Payı (%) İşçi Payı (%) Toplam (%)
SGK Primi 20,5 14 34,5
İşsizlik Primi 2 1 3
Toplam 22,5 15 37,5

SGK ve İşsizlik primlerinde diikate alınacak taban ve tavan ücretler ; 

2019 SGK Taban ve Tavan Tutarları Aylık(TL)
Taban - Asgari Ücret (Ocak 2019- Aralık 2019) 2.558,40
Tavan (Ocak 2019- Aralık 2019) 19.188,40

 

Gelir vergisi

      İşçilerin ücretleri gelir vergisine tabidir. Ve İşçi ücretlerinden kesilen gelir vergisini,  işçi adına işverenler, muhtasar (stopaj) beyanname ile vergi dairesine ödemektedir. İşçi maaşlarından kesilen gelir vergileri aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. 

Gelir Vergisi Matrahı (Gelir vergisinin hesaplanacağı ücret )  = Brüt Ücret–  SGK İşçi Primleri (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi)
Gelir Vergisi Tutarı =  Gelir Vergisi Matrahı* Gelir Vergisi Oranı (%)

     Gelir vergileri, Türkiye 'de artan oranlı sisteme göre hesplanmaktadır. Yani, yıl içerisinde elde edilen gelir arttıkça , vergi oranı %35 'e kadar yükselmektedir.   2019 Yılı, ücret gelirleri için, Gelir vergisi oranları asaşğıdaki gibidir. 

 

 • 18.000 TL'ye kadar olanlar : %15
 • 40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası: %20
 • 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası: %27
 • 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası: %35

 

Asgari geçim indirimi - AGİ

      AGİ -Asgari Geçim İndirimi;  İşçilerin asgari geçimini sağlamak için katlanması gereken ortalama giderlerinin, gelirinden düşürülerek , bu giderler kadar gelirinin vergi dışı bırakılmasıdır. Bir başka deyişle, elde edilen gelirin , ortalama aylık giderler kadar kısmının vergi hesaplamasında dikkate alınmamasıdır.  Asgari geçim indirimi , işçinin medeni durumuna, evliyse eşinin çalışıp çalışmadığına ve varsa çocuk sayısına göre değişir. Bu değişikliğin sebebi ise, evli ve çocuklu olan işçilerin, aylık ortalama giderlerinin daha fazla olmasıdır.    

    Asgari Geçim İndirimi ;  2019 yılında 191,88 TL  den başlamaktadır. Çalışanın medeni durumuna göre 326,20 TL ye kadar yükselebilmektedir. 

 

2019 Asgari ücretin işletmeye toplam maliyeti ne kadar ?  

   

2019 Asgari Ücretli Maaş Hesaplaması 

 • Brüt Asgari Ücret: 2.558,40 TL
 • SGK İşçi Primi (%14): 358,18 TL
 • İşçi İşsizlik Sig. Primi  (%1): 25,58 TL
 • Gelir Vergisi (%15): 134,32 TL
 • Damga Vergisi (%0,759): 19,42 TL
 • Kesintiler Toplamı: 537,50 TL
 • Asgari Geçim İndirimi: 191,88 TL (Bekar) 
 • Toplam Net Ücret: 2020,90 TL

 

2019 - Asgari Ücretin İşverene Toplam Maliyeti 

 • Brüt Asgari  Ücret: 2.558,40 TL
 • SGK İşveren Primi  (%15,5): 396,55 TL
 • İşveren İşsizlik Sig. Primi (%2): 51,17 TL
 • Asgari Ücretin İşveren Toplam Maliyeti: 3006,12 TL

 

ÖRNEK ÇALIŞMA  - İŞÇİNİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ HESAPLAMA

      Bir işçiye, 4.000 TL net maaş vermek isterseniz, 2019 yılı ocak ayındaki hesaplama aşağıdaki gibi olacaktır.

Örnek Maaş Hesaplaması (Net 4.000 TL - 2019 Ocak)

 • Brüt Ücret: 5.595,11 TL
 • SGK Primi İşçi Payı (%14): 738,32 TL
 • İşsizlik Sig. Fonu (%1): 55,95 TL
 • Gelir Vergisi (%15): 713.38 TL
 • Damga Vergisi (%0,759): 42,47 TL
 • Kesintiler Toplamı: 1.595,11 TL
 • Net Ücret: 4.000 TL
 • Asgari Geçim İndirimi: 191,88 TL
 • Toplam Net Ücret: 4191.88 TL

Toplam İşveren Maliyeti (2019 Ocak)

 • Brüt Ücret: 5.595,11 TL
 • SGK Primi İşveren Payı (%20,5): 1.147,00  TL
 • İşsizlik Sig. Fonu (%2): 111,90  TL
 • İşverene Toplam Maliyet: 6.854,01  TL

 

 NOT1 ;  Net ücret olarak yapılan anlaşmalarda kümülatif gelir vergisi matrahı, her ay artacağı için, ilerdeki aylarda ödenecek gelir vergisi kesintisi yükselecek ve buna bağlı olarakta İşverene toplam maliyet artacaktır. Kümülatif gelir vergisi matrahı hesaplanırken, ocak ayından başlayıp, aralık ayına kadar olan maaşlar dikkate alınmaktadır. Yıl bitiminde, kümülatif gelir vergisi sıfırlanmaktadır. 

Not 2 ;  Örnek maliyet çalışmasında, işveren SGK primlerinde , 5 puanlık indirim dikkate alınmamıştır. SGK, aylık primlerini düzenli ödeyen işverenlere 5 puanlık en indirim vermektedir. 

 

Nedir Bu %5 puanlık SGK indirimi ?  

       İşçi sayısı yüksek olan işverenler için önemli bir kalem olan %5 puanlık SGK indiriminden ayrıca bahsetmek istiyorum.  Bu indirimden yararlanmak çin , ayrıca başvuru yapmaya gerek yok. Aşağıdaki şartlar  sağlandığı aylar da , muhasebeciniz sigorta bildiriminde bulunurken gerekli girişleri yaparak bu indirimi almanızı sağlayabilir.

%5 puanlık SGK prim indirimden faydalanmak için işletmelerin :

 •  Aylık SGK prim ve hizmet belgelerinin , yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olması, 
 • Aylık SGK  prim ödemelerinin yasal süresi içerisinde yapılması, 
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna , önceki aylardan sigorta primi , idari para cezası vb. hiç bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.

%5 puanlık sgk indirimini  yukarıdaki örneğimize uyarlayacak olursak,  SGK işveren primi (%20,5) yerine (%15,5) üzerinden 279 TL indirim ile 1.147 TL yerine 867,24 TL olarak hesaplanacak ve bu işçiden bir yıllık tasarrufunuz , ortalama  3.380 TL olacaktır.

Not; Aylık sigorta primlerine tanımlanan %5 puanlık indirim, prim borcu yasal süresi içerisinde ödenmediğinde İPTAL olmaktadır. 

 


 

   ERSAN ERYILMAZ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - CPA

 

 


Etiket; 2019 işçi maliyet hesaplamsı, işçi ücret hesaplama, işçinin işverene toplam maliyetini  hesaplama, işçi maliyeti nasıl hesaplanır, perosnel ücret hesaplama, personelin işverene toplam maliyetini hesaplama, örnek personel maliyet hesaplaması, Örnek işçi maliyet çalışması, işçi için ne kadar sigorta primi ödenir, işçi için ne kadar vergi ödenir, işçi vergi oranları, çalışan maliyet hesaplama

Yorumlar (0)  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.Yorum Yaz


guvenlik

Dizayn Bilgisoft Bilişim - Copyright © 2021. IstanblCota Yönetişim Danş. Bil. Eğitim. Hiz. Ltd.. Şti. Tüm Hakları Saklıdır.

Yukarı Çık