• 0212 603 96 66
  • info@kariyeregitimmerkezi.com

Muhasebecimi Nasıl Seçmeliyim ? - Mali Müşavir Belirlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Birgül Eryılmaz 1851 0 Yorum

      Girişimciler için en önemli konulardan biri, şüphesiz, işletmenin kuruluşu ve sonrasında muhasebe süreçlerini takip edecek kişi/ kişiler ile mali müşavirlik şirketinin / muhasebe ofisinin belirlenmesidir.

       Bu makalemde,  mali müşavirlik şirketi‘nin belirlenmesi , muhasebe sisteminin kurulması,  gibi hususlarda,  önemli ipuçları paylaşmaya çalıştım. Bu bilgileri dikkate alırsanız, az veya çok, faydalarından yararlanacağınıza eminim.

 

Çalışmalarınızda Faydalı Olması Temennilerimle.

 

Birgül ERYILMAZ - www.cotagroup.net
 
 

 


     Çalışmayı düşündüğünüz mali müşavirlik-muhasebe şirketini belirlemeye çalışıyorsunuz. Uygun olabilecek bir mali müşavirlik – muhasebe ofisi buldunuz ve iletişime geçtiniz.


  A – Mali Müşavir veya Personeli İle Sağlıklı İletişim Kurabiliyor musunuz ?

     İletişime geçtiğinizde elde ettiğiniz ilk izlenimler çok önemlidir. Bilgi talebinize yeterli ve net bir cevap verildimi ? Gün içerisinde, tarafınıza dönüş sağlandı mı? Telefon ile görüştüyseniz, konuştuğunuz kişi bilgisi ile size yardımcı oldu mu ?

      Detayları konuşmak için Mali Müşavirlik – muhasebe ofisine gittiniz. Çalışma yeri ve ofis ortamı nasıl ?  Size karşı ilgi ve tavırları nasıl ? Mali Müşavirlik şirketinin ortakları , yetkilisiyle görüşmeye geçtiniz. Bu aşamadaki dikkat etmeniz gereken en önemli konu; sizi dinliyorlar mı ? İhtiyaçlarınızı anlamaya gayret ediyorlar mı ? İşinize özel çeşitli çözüm önerileri mi geliştiriyorlar, yoksa sizi standart muhasebe sürecine mi dahil ediyorlar ?  

 

 Toplantı esnasında , günlük yaşantınızda kullanmadığınız , mesleki muhasebe terimleri sıkça kullanılıyor ( yevmiye, stopaj,  kebir, tahakkuk , vs.) ve aklınızdaki sorulara, yalın, anlaşılır ve net cevaplar alamıyorsanız, iletişim yönünden problem olduğu oldukça açıktır. Bu problemin ilerde de, artarak devam edeceği kuvvetle muhtemeldir.

 

   Özellikle belirtmek gerekirse ; Muhasebe mesleğinin özü,  firma sahiplerine, muhasebe - vergi süreçleri hakkında danışmanlık yapmak, süreçlerle ilgili anlaşılır bir yol haritası hazırlamaktır.  Tabiri caizse, Mali Müşavir - Muhasebeci amiriniz değil, yardımcınızdır. 

 

Bu sebeple, Mali Müşavirlik – Muhasebe Ofisinin;

  • Görüşme öncesinde, e-posta veya telefon görüşmesi üzerinden almış olduğu bilgilerle  hazırlıklı olması
  • Sizi dinlemesi ve ihtiyaçlarınızı anlamaya gayret etmesi,
  • Yalın, anlaşılır ve net bilgiler vererek sorularınızı cevaplaması,
  • İşinizin özellikleri ve ihtiyaçlarınız kapsamında, işinize özel pragmatik çözümler geliştirmesi,
  • Maliyetler ve süreçler ile ilgili uygun bir yol haritası hazırlaması gereklidir.

 

B - Mali Müşavir – Muhasebeci ticari faaliyetleriniz hakkında bilgi sahibi mi ?

      Diğer mesleklerde olduğu gibi, mali müşavirlik – muhasebe sektöründe de uzmanlık ve tecrübe önemli bir kriter. Muhasebecinizin tüm sektörlerin, tüm ayrıntılarını bilmesi mümkün değil. O yüzden sizin sektörünüz ile ilgili bilgi sahibi olup, olmadığını değerlendirmeniz faydalı olacaktır. Örneğin, yabancı ortaklı bir şirkete, kuruluş ve mali müşavirlik hizmeti vermemiş veya serbest bölgelerde şirket kurulması-muhasebe işlemleri konularında tecrübe edinmemiş mali müşavirlik şirketleri, bu alanlarda ticari faaliyet gösteren işletmeler için soru işaretleri oluşturacaktır.

 

C – Mali Müşavir – Muhasebe Şirketi Dinamik Bir Yapıda mı ? (Gelişen teknolojik çevre ve dinamik vergi mevzuatı karşısında, aynı şekilde dinamik bir yaklaşım benimsemiş mi ? )

    Türkiye’nin vergi – SGK mevzuatı ile teknolojik çevre dinamik ve değişken yapıdadır. Bu dinamik yapı karşısında, aynı şekilde dinamik ve yenilikçi bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu yaklaşımı benimseyen Mali Müşavirler – Muhasebeciler,  hem zaman hem de maliyet açısından, işinize özel pragmatik çözümler geliştirebilmektedir. Aynı zamanda, mevzuat ve yasalar kapsamındaki, “vergi avantajları, destekler, istisnalar, işgücü teşvikleri gibi”  devlet tarafından sunulan imkanlardan, tam olarak faydalanmanızı sağlamaktadır.

      Çalışmak için değerlendirdiğiniz mali müşavirlik – muhasebe şirketi, geleneksel muhasebe uygulamalarını geliştirme ve gerekli yenilikleri yapma konusunda ne kadar hevesli ? Yoksa muhasebe işlemleri onlara göre evrak girişi ve angarya işlerden mi ibaret ?  Çeşitli ihtiyaçlarınız doğrultusunda, size çözüm önerileri ve tavsiyeler verebiliyor mu ?  Sunduğunuz fikirlere karşı açık mı ? İş birliği yapmaya razı mı ?

  

 D – Mali Müşavirin – Muhasebecinin Ulaşılabilir Olup Olmadığı ?  

  

     Çalışmayı düşündüğünüz Mali Müşavirlik şirketi ile ilgili önemli bir diğer husus, ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda mali Müşavirinizin ulaşılabilir olup olmadığıdır. Mali Müşavirin bir anlamda yol gösteren danışmanlık yapan meslek erbabı olduğunu belirtmiştik. Tabiri caizse; Muhasebeci – Mali Müşavir sizin amiriniz değil, yardımcınızdır. Bu bağlamda, zaman zaman, toplantı vb. çeşitli sebepler le müsait olunamaması  anlaşılabilir. Ancak her aradığınızda ulaşamıyorsanız, bilgi taleplerinize çok geç ve eksik cevap geliyorsa, çeşitli taleplerinize çözüm bulmak yerine o işin nasıl mümkün olmadığı açıklanıyorsa, tüm bunlar önemli sorulara işaret etmektedir.

 

Mali Müşavirinize – Muhasebecinize ihtiyaç duyduğunuz anlarda ulaşabiliyor musunuz ? Bilgi taleplerinizde aynı gün geri dönüş ve çözüm alabiliyor musunuz ? Her görüştüğünüz de işin neden mümkün olmadığını mı açıklıyor ?

 

E – Mali Müşavirlik – Muhasebe Ücretleri

 

     Mali Müşavirlik – Muhasebe sektöründe uygulanacak asgari ücretler, bulunduğunuz ilin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odası tarafından her yıl açıklanmaktadır. Örneğin, İSMMMO ‘nun açıkladığı 2019 ücret tarifesine göre, İstanbul’da , Limited şirket muhasebe ücretleri 646 TL ‘den başlamaktadır.  Bu rakam alt sınır olup, işinizin özellikleri, fatura sayısı, işçi sayısı, ithalat-ihracat işlemleri gibi kriterler dikkate alınarak, alacağınız hizmetin niteliği ve süresine göre bir miktar yükselebilmektedir.

     Bu aşamada önemli olan, hizmet alacağınız adresin ücretini nasıl belirlediğidir. Ücret teklifinden önce ihtiyaçlarınızı tam olarak anladı mı ? İş hacminizi ölçtü mü ? İşiniz için özellikle konuları (ithalt – ihracat- serbest bölge faaliyeri – teknokent yatırımı – işçi sayısı vs. ) inceledi mi ? İŞİNİZ İÇİN GEREKLİ OLAN NİTELİKLİ ZAMAN PLANLAMASI YAPTI MI ?

     Hizmet almayı düşündüğünüz Mali Müşavir – Muhasebe şirketi, bunlar ve benzeri şekillerde, ihtiyaçlarınızı anlamadan ve yeterli bir açıklama yapmadan ücret teklifi sunduğunda ( Özellikle asgari ücret tarifesinin altındaysa) özellikle UZAK DURMANIZI tavsiye ederiz. Çünkü , sunacağı nitelikli hizmeti planlamadan, düşük, ucuz maliyetlerle muhasebe hizmeti vereceğini iddia edenler; yüksek kar hedefiyle çok az veya hiç personel çalıştırmazlar. Bunun sonucu olarak ta ; vergisel yükümlülüklerinizi tam ve doğru yerine getiremeyen,  işinizi bir çok mali riskle karşı karşıya bırakan,  vergisel avantaj/destek/ teşviklerden yeterince faydalandırmayan, güncel mevzuatı ve teknolojik gelişmeleri takip etmeyen, vergisel inceleme ve yasal yaptırım durumlarında , genelde ortalıktan kaybolan kişilerdir.  Görünürde bir miktar düşük fiyata muhasebe tuttuğunu iddia eden bu kişiler, arka planda, fark edemediğiniz çok daha büyük rakamları, fuzuli maliyet olarak işletmeye yükleyebilmektedir.

     BİR ANI ; “ Muhasebe sürecini devraldığımız bir üretim şirketinin, yaptığımız incelemelerde, banka giderlerinin işlenmediğini, sahip olduğu demirbaşlara-makinelere amortisman gideri hesaplanmadığını tespit ettik. Bir başka deyişle, işletmenin aylık amortisman giderleri 22.000 TL + banka giderleri (faiz,komisyon, kredi masrafı vs.) yaklaşık 13.500 TL, toplamda 35.500 TL tutarındaki giderleri kayıtlara alınmamıştı.  Bu sonucu olarak,  üç yıldır , her ay ortalama 7.100 TL  ( üç yıl toplamı yaklaşık 255.600,00 TL)  fazladan vergi hesaplandığı ve şirketin,  bu maliyetin farkında olmadan , ödediği tespit edildi.   Bunların yanında, ödenen bir çok vergi cezası, işletmenin karşı karşıya olduğu mali riskler, kullanılmayana işgücü teşvikleride  cabasıydı. “

Unutulmamalıdır ki ; Şirketinizin faaliyet alanı ne olursa olsun, aylık kazancınız ne kadar yüksek ve karlı olursa olsun, muhasebe kayıtlarınız tam ve doğru tutulmayıp belgeleriniz ve bilgileriniz doğru şekilde korunmazsa, ticari faaliyetlerinizin sağlıklı bir şekilde devamlılığı söz konusu olamaz. Çünkü, bir firmanın en büyük risk unsuru, devlete yapılan vergi ve SGK bildirimlerinde yapılan yanlışlığın , ve yasal yükümlülüğün doğru bir şekilde yerine getirilmemesi durumunda, vergi & usulsüzlük cezaları olarak dönmesidir. Önemsiz sayılabilecek bir işlem hatası binlerce liralık ceza olarak işletmeye döner.

 

F – Mali Müşavirin – Muhasebe Ofisinin Bilişim Teknolojileri İle Arası Nasıl ?

 

      Mali Müşavirinizin, maddi ve zaman maliyetlerinizi düşürebilecek , teknolojik araçlar konusunda bilgisi, uygulama becerisi ve bu alanda yaptığı yatırımlar önemlidir. Son zamanların popüler bilişim teknolojilerini kullanabilen, bu konuda yeniliklere açık, kendini geliştiren, internet konusunda bilgili ve işinizi hızlandırabilecek çözümler üretebilen, bu alanda gerekli kaynaklara sahip muhasebecileri seçmeniz faydalı olacaktır.

 

G- Mali Müşaviriniz – Muhasebe ofisiniz, Muhasebe hizmetleri dışında hangi konularda işinize destek sağlıyor ?

Ön Muhasebe İşlemleri; Firmanız içerisindeki ön muhasebe işlemleri hakkında (fatura, makbuz, senet gibi belgelerin düzenlenmesi, cari hesapların takibi, borç-alacak mutabakatları vs.) , muhasebeciniz, anlaşılır, net bilgiler verebilmelidir.

Muhasebe – İK – Raporlama Sisteminin Kurulması ; Muhasebe defterlerinin tutulması dışında, işletme ihtiyaçlarınız doğrultusunda, muhasebeciniz gerekli muhasebe, raporlama ve işgücü takip sistemlerinin kurulması konularında yardımcı olabilmelidir.

Personel Temini - Eğitimi; İyi bir muhasebeci, işletmenizde ihtiyaç duyacağınız muhasebe – finans personellerinin bulunması , denetimi ve personellerin mesleki eğitimi konularında  yol gösterebilmelidir.

İş Danışmanlığı ; Mali Müşavir işinizin büyütülmesi ve geliştirilmesi konularında yardımcı olmalıdır. İşletmeniz içinde oluşabilecek risk ve sorunları önceden görebilmeli, işinize özel çözümler geliştirebilmelidir.

Vergi Planlama; Muhasebeciniz, ticari faaliyetleriniz doğrultusunda , vergisel maliyetleriniz hakkında anlaşılır bilgiler sunabilmelidir. Mali Müşavirinizden aldığınız bilgiler doğrultusunda, gelecekte vergi yükünüzün nasıl olacağını tahmin edebilmelisiniz. 

 

  Son olarak, muhasebecinizi - mali müşavirinizi belirlerken bu hususlar harince, pek çok farklı kriterler de bulunmaktadır. Öncelikle bu kriterlere dikkat etmeniz, yararınıza olacaktır. 

Saygılar ve Selamlarımla smiley

 

   

Whatsapp ; 0551 944 90 14 -  0551 104 31 72

e-mail ; finance@cotagroup.net  - info@cotagroup.net

Web site; www.cotagroup.net

 


   

Yazar ; BİRGÜL ERYILMAZ      

 


Etiket;  Muhasebecimi nasıl seçmeliyim, muhasebecimi seçerken nelere dikkat etmeliyim, muhasebeci seçiminde önemli hususlar, hangi muhasebecinin iyi olduğu nasıl anlaşılır, mali müşavirimi nasıl seçmeliyim, mali müşavir seçiminde nelere dikkat edilir, mali müşavir seçerken önemli hususlar nelerdir, hangi mali müşavir daha iyidir, istanbuldaki en iyi muhasebeci, istanbul en iyi mali müşavir, muhasebe ofisini nasıl seçmeliyim, en iyi muhasebe ofisleri, mali müşavirlik şirketini nasıl seçmeliyim, en iyi mali müşavirlik fimrmaları

Yorumlar (0)    Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.Yorum Yaz


guvenlik

Dizayn Bilgisoft Bilişim - Copyright © 2021. IstanblCota Yönetişim Danş. Bil. Eğitim. Hiz. Ltd.. Şti. Tüm Hakları Saklıdır.

Yukarı Çık