• 0212 603 96 66
  • info@kariyeregitimmerkezi.com

Gelir Tablosu Nedir ? - Gelir Tablosu Nasıl Hazırlanır ?

       Bu makalemde,  gelir tablosu ile ilgili kavramlarla gelir tablosunun hazırlanması esaslarını ve amacını kısa ve öz bir şekilde açıklamaya çalışacağım.

       Bir işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi veren,  en önemli mali tablolardan biri olan gelir tablosu, bir çok farklı kaynaktaki uzun ve karmaşık anlatımlar sebebiyle anlaşılması zorlaşmakta ve bunun neticesinde, kişilerin konuya karşı ilgisi azalmaktadır.  Şöyle ki, dört yıllık üniversitelerde, işletme mezunu kişilerin büyük çoğunluğu, gelir tablosunu bilmemekte , mantığını tam olarak anlayamamaktadır.

 

Peki Nedir Bu Gelir Tablosu ?

 

    Gelir tablosu, kabaca, İŞLETMENİN GELİR VE GİDERLERİNİ GÖSTEREN BİR TABLODUR.  İşletme hangi gelirleri elde etmiş, hangi giderleri yapmış, hangi maliyetlere katlanmış gibi bilgileri sunar.

    Bu tanımı biraz daha açarsak, belli iki tarih arasında, elde edilen gelirleri, yapılan maliyetleri ve giderleri gösteren mali tablodur. Buradaki belli iki tarih, bir ay, üç ay, bir yıl veya farklı bir aralık olabilir.  Yani, gelir tablosunun iki tarih aralığı üç ay ise, bu üç aylık dönemin gelirleri , giderleri ve maliyetlerini bize verir.

   Bu bilgiler ışında, tanımı biraz daha açarsak, gelir tablosu; İşletmenin belli iki tarih arasındaki elde ettiği gelirleri, bu gelirleri elde etmek için katlandığı maliyet ve giderleri , türlerine göre ayrı ayrı gösteren, ve dönem faaliyetlerinin  sonucunu kar veya zarar olarak özetleyen finansal tablodur.

    Not; Genel itibariyle, işletmelerin kar-zarar durumunu gösteren gelir tablosunu, bireysel olarak şahsi gelir giderlerinizi kontrol etmek içinde kullanabilirsiniz. Örneğin ; Boş bir sayfanın sol tarafına , aylık gelirlerinizi, sol tarafına ise giderlerinizi yazdığınızda, gelir ve giderlerinizi karşılaştırabilirsiniz. Bu sayede , gelir gider durumunuzu bütün olarak görebilir, bir fikir sahibi olabilirsiniz.

 

Gelir Tablosunda Kar – Zarar Nasıl Bulunur ?

  Gelir tablosunda kar ve zararı bulmak için , kabaca,  gelirler ve giderlerin toplamlarını almanız yeterlidir. Gelirlerin toplamı büyük ise, aradaki fark işletmenin karını, giderlerin toplamı büyük ise, aradaki fark işletmenin zararını verecektir.

 

Gelir Tablosunun amacı nedir ? Nerelerde kullanılır ?

Gelir tablosunun ana amacı, işletmenin faaliyetleri ile ilgili , bilgi kullanıcılarına bilgi vermektir.

 Bilgi kullanıcılarından kasıt, işletmeyle ilgili bilgiye ihtiyacı olan, firma sahipleri, ortaklar, yatırımcılar, bankalar, finans kurumları, devlet, müşteriler, tedarikçiler, işletme çalışanlarını sayabiliriz.

Bilgi kullanıcıları, gelir tablosundan, işletmenin satışları, iadeleri, satış maliyetleri, elde ettiği çeşitli gelirleri, pazarlama ve satış giderleri , genel yönetim giderleri gibi bilgileri alarak , bu bilgiler kapsamında , işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmakta ve bu bilgileri ihtiyaçları doğrultusunda kullanmaktadır. 

 

Gelir Tablosu Kalemleri – Hesapları Nelerdir ?

A-BRÜT SATIŞLAR

1 -Yurt içi Satışlar

2- Yurt       dışı Satışlar

3-Diğer Gelirler

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)

1 -Satıştan iadeler(-)

2-Satış      iskontoları(-)

3-Diğer    indirimler(-)

C-NET SATIŞLAR

D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)

1-Satılan Mamuller Maliyeti(-)

2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)

3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)

4-Diğer   Satışların Maliyeti(-)

BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI E-FAALİYET GİDERLERİ(-)

1-Araştırma    ve Geliştirme Giderleri(-)

2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)

3-Genel         Yönetim Giderleri(-)

FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR

1-iştiraklerdan        Temettü Gelirleri

2-Bağlı        Ortaklıklardan Temettü Gelirleri

3- Faiz Gelirleri

4-Komisyon  Gelirleri

5-Konusu Kalmayan Karşılıklar

6-Menkul Kıymet Satış Kârı

7-Kambiyo Kârları

8-Reeskont Faiz Gelirleri

9- Diğer Olağan Gelir ve Kârlar

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)

1- Komisyon Giderleri(-)

2- Karşılık Gideri eri (-)

3- Menkul  Kıymet Satış Zararı(-)

4-Kambiyo Zararları(-)

5-Reeskont  Faiz Giderleri(-)

6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)

H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)

1 -Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)

2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)

OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR 1-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR

1- Önceki  Dönem Gelir ve Kârları

2- Diğer  Olağan Dışı Gelir ve Kârlar J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)

1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)

2  Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)

3-Diğer   Olağan Dışı Gider ve Zararlar(-)

DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI

K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞI LIKLARI(-) DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

 

   Bu kalemlerin yanında eksi (-) işareti olanlar gider ve maliyet hesapları iken, diğerleri gelir hesaplarıdır.

Gelir Tablosu Hazırlamak İçin Gerekli Bilgiler Nereden Alınır ?

  Bu soru, muhasebe mesleğiyle uğraşanlar açısından biraz komik gelebilir ancak muhasebe konusunda uzman olmayan yatırımcı ve girişimciler için önemlidir.

  Gelir tablosu hazırlarken, gerekli bilgiler, firmanın muhasebe bilgi sisteminden alınır. Bilindiği üzere,  dönem içerisinde, firmanın faaliyetleri muhasebe bilgi sisteminde kayıt edilir.  İşletmenin alış faturaları , satış faturaları, gider fatura ve fişleri ile diğer mali hareketleri kayıt edilir. Ve dönem sonunda ilgili hesaplarda biriken bakiyeler, gelir tablosu hazırlamak için kullanılır.

 

Gelir Tablosu Nasıl Hazırlanır ?

  Gelir tablosu hazırlarken birden fazla format mevcut olmakla birlikte, en çok kullanılan yöntemler, rapor tipi ve hesap tipi yöntemlerdir.

Hesap Tipi Gelir Tablosu Hazırlama;  Bir sayfanın sol tarafına giderler liste halinde yazılır. Sağ tarafına da gelirler liste halinde yazılır.

 

Rapor Tipi Gelir Tablosu Hazırlama ;  Gelir Tablosu kalemlerinin, yukarıda ki paylaştığımız sıraya göre alt alta yazılarak hazırlanmasını ifade eder.

 

Ersan ERYILMAZ -İstanbul Mali Müşavir - CPA
 

 

 

 

Etiket; gelir tablosu, gelir tablosu nedir, gelir tablosu nasıl hazırlanır, gelir tablosu türleri nelerdir, gelir tablosu hazırlarken dikkat edilecekler,  gelir tablosu kalemleri nelerdir gelir tablosu nasıl okunur, gelir tablosunda kar zarar bulma

 

Yorumlar (0)    Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.Yorum Yaz


guvenlik

Dizayn Bilgisoft Bilişim - Copyright © 2021. IstanblCota Yönetişim Danş. Bil. Eğitim. Hiz. Ltd.. Şti. Tüm Hakları Saklıdır.

Yukarı Çık