• 0212 603 96 66
 • info@kariyeregitimmerkezi.com

2020 DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ NE KADAR – NEDİR BU DEFTER TASDİK PARASI ?

DEFTER TASDİK ÜCRETİ NEDİR ? NEDEN ALINIR ?

     Yasal mevzuat kapsamında, şirketler her yıl kullanacakları muhasebe defterlerini , bir önceki yılın son ayında (2020 yılı için aralık 2019 da) notere tasdik ettirmekle yükümlüdür. Şirketler, muhasebe defterlerini noterden kendileri tasdik ettirebileceği gibi, hizmet aldıkları Mali Müşavir şirketleri aracılığı ile de yaptırabilmektedir.

 

DEFTER TASDİK ÜCRETİ KALKTI MI ? HANGİ ŞİRKETLER DEFTER TASDİK ÜCRETİ ÖDER ? HANGİLERİ ÖDEMEZ ?

     Şahıs işletmeleri ( işletme hesabına göre defter tutanlar) ve serbest meslek mensupları , 2020 yılında defter beyan sistemini kullanacaklarından, ayrıca noterden işletme defteri tasdik ettirmeyecekler ve noter masrafları ödemeyeceklerdir.  

    Defter beyan sistemi kısaca,  yasal defterin  gelir idaresi başkanlığının sisteminde tutulmasına olanak sağlayan sistemdir.

     E-defter mükellefi olan şirketler/ firmalar ise ,  sadece envanter defterlerini noterden tasdik ettirmekle yükümlüdür.

   Özellikle belirtmekte fayda var ki , büyük ölçekli şahıs şirketleri bilanço usulüne göre defter tutacağından , bunlar 2020 yılında defterlerini tasdik ettirmelidir.

 

Ersan ERYILMAZ -İstanbul Mali Müşavir - CPA

 

 

     DEFTER BEYAN SİSTEMİNİ KİMLER KULLANABİLİR ?

  -İşletme defterine tabi şahıs şirketleri/işletmeleri.   (Bilanço usulüne göre defter tutan şahıs şirketleri, defterlerini noterden tasdik etttirmek zorundadır. )

-Serbest Meslek Erbapları .  Bir şirkete bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına serbest çalışan ; Mali Müşavirler, avukatlar, mimarlar , mühendisler doktorlar . 

 

     ÖZETLE , KENDİ NAM VE HESABINA ÇALIŞAN SERBEST MESLEK ERBABI İSENİZ VE/VEYA İŞLETME HESABINA GÖRE DEFTER TUTAN (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ) ŞAHIS ŞİRKETİ İSENİZ VE /VEYA BASİT USUL DEFTERE TABİ İSENİZ, DEFTER TASDİK ÜCRETİ  SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR.

   ( ÖNEMLİ; Diğer yandan, firmaların muhasebe işlerinin icra edilmesi için, muhasebe şirketleri bir takım giderlere katlanmaktadır. Bu giderler, kırtasiye, sarf malzeme, bilişim,internet, yazılım ve sigorta gibi giderlerdir. Bazı muhasebe firmaları, bu ücretleri, aylık ücretlerine dahil ederken, bazıları yıllık defter ücreti olarak talep etmektedir. Burada ifade edilen defter ücreti, bu giderlerin, yıllık katılım payıdır.  Ve bu husus, Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik hizmet sözleşmelerinde standart olarak yer almaktadır. )

 

NOTERDEN TASDİK EDİLECEK DEFTERLER NELERDİR ?

Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler);

 • Yevmiye Defteri

 • Defteri Kebir

 • Envanter Defteri

Kollektif ve Komandit Şirketler

 • Yevmiye Defteri

 • Defteri Kebir

 • Envanter Defteri

 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari Defter Tebliği Madde -5/2)

 

Kurumlar vergisi mükellefleri için:

Anonim Şirketler

 • Yevmiye Defteri

 • Defteri Kebir

 • Envanter Defteri

 • Damga Vergisi Defteri

 • Yönetim Kurulu Karar Defteri

 • Pay Defteri

 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 

      Hali hazırda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli sayfaları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)

Limited Şirketler

 • Yevmiye Defteri

 • Defteri Kebir

 • Envanter Defteri

 • Pay Defteri

 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

        Limited şirketlerde hazırda kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterlerinde yeterli sayfaları bulunmak koşuluyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam edilebilir.  (Ticari Defter Tebliği Geçici Madde -3/2)

        Hali hazırda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli sayfaları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)

 

 Şirketler defter tasdik işlemlerini kendileri yapabileceği gibi , Mali Müşavirlik firmalarından destek alarak ta yaptırabilirler.

A- Defterlerini kendileri tasdik ettirmek isteyen şirketler  sırasıyla aşağıdaki adımları takip etmelidir.

 1. Kayıtlı olduğu ticaret odasından sicil tasdiknamesi almalıdır. Sicil tasdiknamesi olmadan, noter defterleri onaylamayacaktır.

 2. Şirketinizin iş hacmine göre ihtiyaç duyduğu defter sayfa sayılarını ve defterin cinsini ( A4 veya sürekli form)  mali müşavirlik hizmeti aldığınız firmadan öğrenmelisiniz.

 3. Sayfa sayıları ve defterin cinsini belirledikten sonra, kırtasiyeden numaralı defter alabilir veya, normal A4 kağıtlarına siz numara verebilirsiniz.

 4. Son olarak defterleri notere götürüp tasdik ettirebilirsiniz. ( Not; Bazı noterler, yoğunluktan dolayı noterler birliği sisteminden , defter kapak girişlerini yapmamakta ve işlemin Mali Müşavir tarafından yapılmasını istemektedir. Bu hususu notere sormanız ve netleştirmeniz faydalı olacaktır. )

     Defterleri noterden tasdik ettirdikten sonra,  Mali Müşavirinize , en geç aralık ayı sonuna kadar iletmelisiniz.

 

B- Defterlerini Mali Müşavirlik şirketi vasıtasıyla yaptırılmak istenmesİ

        Özellikle belirtmek gerekirse; Resmi defterlerin tasdik ettirilmesirutin muhasebe – mali müşavirlik hizmetlerinin haricinde bir işlem olması nedeniyle , Mali Müşavirlik Hizmet sözleşmesi kapsamında değildir. Şirketin adres değiştirmesi, hisse devri , anasözleşme değişikliği, belediyeden ruhsat alınması gibi ekstra bir hizmettir.

      Bu sebeple, mali müşavirlik şirketinin, defter tasdikleri için sicil tasdiknamesi, defterlerin kırtasiye masrafı ve noterlik ücretlerine ek olarak, harcanan mesai için hizmet ücreti talep etmesi olasıdır.

    Bu konuda, Mali Müşavirler, hizmet sözleşmesi aşamasında ve/veya defterlerin tasdik zamanlarında bilgi paylaşmaktadır.

 

2020 - 2019 DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ NE KADAR – HANGİ GİDER KALEMLERİ BULUNMAKTADIR.

    Defter tasdikleri yapılırken karşılaşılan giderler;Noter ücretleri, Defterlerin Kırtasiye ücreti ve işlem mali müşavir tarafından yapılıyor ise, mali müşavirlik hizmet bedeli.

 1. Defter Tasdik Noteri Giderleri

   Noterlik ücretleri defterin sayfa sayısına göre belirlenmektedir.  2020 yılı defterleri için,    500 sayfalık bir defterin noter ücreti 238,44 TL iken ,  2000 sayfalık bir defterin noter ücreti 719,55 TL ‘dir.  Herhangi bir noterden ayrıntılı ücret listesi alabilirsiniz.

     Örnek olarak, 750 safya yevmiye defteri , 750 sayfa defteri kebir ve 50 sayfalık envanter defteriniz olduğunu düşünelim. Bu durumda , defterlerin toplam noter açılış tasdiki 748,32 TL olacaktır.  

     Ayrıca, yıllık defterlerin , takip eden yılın haziran ayı sonuna kadar , noterden kapanış tasdiki yapılmaktadır. Bu ücret defter başına, (2019 yılında) yaklaşık 85 -90 TL ‘dir. Rakam her yıl değişmektedir.

     2 – Defterlerin Kırtasiye Ücreti

          Resmi defterler için , numaralı A4 kağıdı alınabileceği gibi , normal A4 kağıdına kendiniz de sayfa sayılarını yazabilir ve defter olarak tasdik ettirebilirsiniz.   750 sayfalık numaralı A4 kağıdı yaklaşık 40 – 50 TL civarıdır.

    3 – Mali Müşavir Defter Tasdik Hizmet Ücretleri

           Defter tasdiklerinde , Mali Müşavirlerin harcadıkları mesai için talep edeceği ücret, hizmet sözleşmesi veya defter tasdik zamanlarında taraflar arasında belirlenebilir.

           Bazı Mali Müşavir odaları ve derneklerin , defter tasdik hizmet ücretleri için belirlediği  tavsiye niteliğindeki tarifeler , bir fikir oluşturması için yol gösterici olabilir.   Bu tarifeleri tavsiye niteliğinde olmakla birlikte,  oluşan maliyetlerin iki üç katı veya daha fazla ücret talep edilmesinin, mükellef tarafından anlaşılması güç olmakta ve bir takım anlaşmazlıkların oluşmasına sebebiyet vermektedir.

       Defter tasdik işlemlerinde , anlaşmazlık ve şikayetlerin oluşmaması için, bana göre en önemli konulardan biri tarafların açık iletişimde olmaları ve herhangi belirsiz bir durumun oluşmasını engellemeleridir. Herhangi bir güven kaybı yaşanmaması için, alınan avans tutarlarının,  gider makbuzları ve hizmet ücretine kesilen makbuz  ile döküm yapılarak gönderilmesi iki taraf içinde faydalı olacaktır.

     Umarız ki , yakın zamanda bütün defterlerin elektronik ortama geçişi sağlanır.  Ve birçok anlaşmazlık ve şikayetlere sebebiyet veren bu angarya işlem ve giderler ortadan kaldırılır.

 

Saygılar Ve Selamlarımla

 

Ersan ERYILMAZ -İstanbul Mali Müşavir - CPA

 


 

 


Etiket; 2020 defter tasdik ücreti, defter tasdik ücretleri, defter tasdik masrafları, defter tasdik giderleri, defter tasdik üceti ne kadar 2020 , defter tasdik noter giderleri ne kadar ?, defter tasdik masrafları ne kadar, nedir bu defter tasdik ücreti, defter tasdikleri zorunlumu, defter tasdik ücreti ödemek zorunlumu , defter tasdik ücretleri 2020 , defter tasdik zamaları, defter tasdik süreleri,  defter tasiki ne demek, muhasebe defter tasdik ücreti nedir, mali müşavir defter tasdik ücreti nekadar, muhasebe defter tasdik ücreti kalktı mı ?, 2020 defter tasdik parası nekadar, defter tasdik parası nedir ?  muhasebe defter tasdik ücretleri kalktı mı ?

Yorumlar (0)  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.Yorum Yaz


guvenlik

Dizayn Bilgisoft Bilişim - Copyright © 2021. IstanblCota Yönetişim Danş. Bil. Eğitim. Hiz. Ltd.. Şti. Tüm Hakları Saklıdır.

Yukarı Çık