• 0212 603 96 66
 • info@kariyeregitimmerkezi.com

İş Yeri Devir alırken dikkat etmeniz gerekenler. İşyeri devir alma süreci nasıl işler

Birgül Eryılmaz 59827 8 Yorum

İş Yeri Devir alırken dikkat etmeniz gerekenler.  İşyeri devir alma süreci

   İşyeri devir alırken bir takım sorunları da devir alabilirsiniz. Birincisi eski işverenin elemanları,ikincisi ise eski işverenin borçları.
 

    Bu süreç nasıl işliyor. Yapılan iş devir adı altında ise bu eski işyerinin devam ettiği anlamındadır.  Dolayısı ile de işyerinin problemleri devam eder demektir.
Bu Nedenle işyeri devir almayı çok tavsiye etmiyoruz. Onun yerine kapanan ve elemanlardan arındırılmış işyerinin yerine yenisini açabilirsiniz.
 

  Devam Edelim;
 
Yeni işyeri açmayıp, sigortalı çalıştıran bir işi veya iş yerini devralırken, alıcı işveren Kuruma en geç iş yeri devralma işlemlerinin tamamladığı gün iş yeri bildirgesi vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük 506 sayıl Yasanın 8/5, maddesinde yer alan ‘’Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devrolunması veya intikal etmesi halinde de, yeni iş veren bildirge vermekle yükümlüdür. Bu işlerde çalışan sigortaların sigorta hak ve yükümleri devam eder.’’hükümden kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 5/b maddesinde ‘‘Aynı işverenin, birden fazla işyeri kurması veya devir alması yahut kendisine intikal etmesi halinde işyeri için ayrı bildirge düzenlenir.’’ Hükmü de aynı paraleldir.

     iş yerinin devri demek , o işyerinin aktif ve pasifiyle, yani tüm çalışan sigortalıları, makineleri, arazisi, arsası, binası, teknolojisi ve araçlarıyla, faaliyeti devam ederken bir başkasına geçmesi durumudur.  Sosyal Sigortalar Yasası açısından tüm işyeri el değişiklikleri işyeri devri sayılmamaktadır. Bu anlamada bir işyeri devrinden söz edebilmek için iş yeri devri sırasında devralan işverenin açık (sözleşme ya da fiili olarak) veya örtülü (zımni) irade beyanı ile mevcut sigortaların hizmet sözleşmelerini tanıması gerekmektedir. Uygulamada işyerini feshetmemesi ve işyerini tatil etmeden faal durumda devralan yeni işverene devretmesi halinde 506 sayılı Yasa’da tanımı yapılan işyeri kalmayacağından böyle bir işyerinin devrinden de söz edilemez. En az bir sigortalının hizmet sözleşmesi faal olmadan yapılan işyerinin satılması, kiralanması veya çeşitli biçimlerde el değiştirme işlemleri işyeri devri sayılmamaktadır

  506 sayılı Yasa uygulamasında işyeri, devri bütün hukuki sonuçlarıyla beraber el değiştirmesi yani, aktif ve pasif değerleri yanı sıra makineler, tesisat, araçlar ve sigortalılarla birlikte faaliyet halinde başkasına geçmesi olarak ele alınmaktadır. Devralan işverenin çalışan sigortalıların hizmet sözleşmelerini tanıması, gerçekleşen devrin işyeri devri anlamına gelmesi bakımından önemlidir.

  Devir alınan işyerinin çalışır durumda, yani faal olmasından, sigortalıların çalışmaya devam etmesi anlaşılmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu uygulamaları açısından. Devir esasında en az bir sigortalının(örneğin işyeri bekçisinin) hizmet sözleşmesinin devam etmekte olması şartı aranmaktadır. Bu anlamda işyerini devreden eski işverenin Kuruma verdiği en son dört aylık sigorta primleri bordrosunda sigortalı ya da sigortalıların işten çıkış kaydı ile işyerini devralan yeni işverenin sigortalıları işe başlatma (işe giriş) tarihinin birbirini takip etmesi şartı aranmaktadır. Bu şartın gerçekleşmemesi durumunda yapılan işlem işyeri devri değil yeni işyeri tescili kapsamında değerlendirilmektedir.
Sigortalıların hizmet sözleşmeleri bakımından aktif (faal) durumda olmayan başka bir deyişle sigortalı çalıştırılmaya devam etmeyen bir işyerinin, arazi, bina, araç gereç, makine parkı ve tesisatlarının çeşitli şekillerde el değiştirmesi devir olarak kabul edilmektedir.

     işverenin, işletmenin sigortalıların hizmet sözleşmelerini feshederek, ticari faaliyetini terk etmesi durumunda ortada 506 sayılı Yasa anlamında işyeri Tanımına uygun bir yer kalmayacağından böyle bir yeri sadece binası, tesisatı, makine ve demirbaşları ile bir başkasına satmak veya kiralamak hukuken mülkiyetin veya kullanma hakkının devredilmesi olarak değerlendirilip, bu durumda işyeri devri söz konusu olmamaktadır.

     İşyeri devri halinde sigortalıların hizmet sözleşmesi bağlarının da fiilen veya Sözleşmeyle devredilmesi gerekmekte olup, eski işverene karşı hizmet sözleşmesi bağı bulunan bir sigortalının dahi yeni işverence devralınan işyerinde fiilen kesintisiz olarak çalışmaya devam etmesi,gerçekleşen işlemin işyeri devri olarak nitelenmesine yetmektedir

İşyeri devir alınmadan önce satıcıya sorulması gereken 10 soru

1. Size rakip olabilecek kimler/neler var?

    Walden Business CEO’su Chet Walden’a göre potansiyel mayın tarlalarından haberdar olmalısınız. Örneğin, devralacağınız işyerinin işletme sermayesi 1 milyon dolarsa bunu hala pazarlık masasındayken öğrenmelisiniz. Aksi takdirde altından kalkamayacağınız bir yükün altına girersiniz. Çünkü olay işyerini satın almakla bitmiyor, işletmeyi yürütmek ve geliştirmek için işletme sermayesine ihtiyaç duyacaksınız.

2.  Farklı yapabileceğiniz neler var ?

Bu soru ile karşılaşan bir satıcı büyük ihtimalle, normalde bahsetmeyi unuttuğu fakat hakkında konuşmak istediği diğer fırsatları size anlatacaktır.

3.  Düşündüğünüz ücreti neye göre belirlediniz?

Satıcılar genelde verdikleri fiyatları, hayatlarına devam etmek istedikleri miktarlar olarak belirlerler. O işin edeceği gerçek fiyatı öğrenmek için bu soruyu satıcıya sormanız hayati değer taşımaktadır. Bu konuda satıcının ne kadar çok üstüne giderseniz; işin, ne gibi kriterlerden ötürü o kadar edebileceği hakkında bilgi sahibi olursunuz. Bu sayede istenilen fiyat gerçekten devren işyeri almanıza değecek mi görebilirsiniz.

4. Olurda devredemez iseniz ne yapacaksınız?

İşyerinin devredilememesi durumunda satıcının ne gibi planlara sahip olduğunu öğrenmek, pazarlık yaparken sizi koz sahibi yapar. Çoğu satıcı bu konuda yalan söyleyebilir, fakat eğer satıcının işyerini devredememesi durumunda işletmeyi kapatacağı bilgisini söylediklerinden çıkarırsanız, istenilen fiyatı rahatlıkla aşağı çekebilirsiniz.

5. İşletmenin mali durumunu gösterir dökümanları nasıl sunacaksınız?

Size “Aslında şu kadar satış, şu kadar kar var ama bunların hepsini vergiden dolayı kayıt altında tutmuyorum” diyen bir satıcıya güvenemezsiniz. Tüm finansal dökümanların yasal olduğuna emin olun.

6. Hakkınızda  açılmış, bekleyen veya gelecekte açılma ihtimali olan bir dava var mı?

En son isteyeceğiniz şey; başkasının hatası yüzünden mahkeme salonlarında sürünmektir. Doğru cevabı aldığınızdan emin olun. Hatta gerekirse yazılı olarak beyanat alın ve notere tasdik ettirin.

7. İşletmenin mali durumu, çalışma planı ve prosedürleri ne kadar iyi belgelendi?

  Küçük işletmeler genelde işlerini plansız ve prosedürsüz yönetirler. Plansız hareket etmek belki şu anki sahibin işine geliyordur fakat işi daha iyi kavrayabilmeniz için gerekli bilgileri almayı unutmayın.

8. İşletmeyi devraldıktan sonra müşteri ve tedarikçilerden aynı sadakati görecek miyim?

Dışarıdan bakıldığında işletme son derece başarılı görünebilir. Fakat eğer işletme, anahtar bir oyuncuya bağlıysa – büyük bir müşteri veya tedarikçi – devir işlemleri ardından aynı kişilerle çalışacağınızdan emin olmalısınız.

9. Devir sürecinde, çalışanların durumu ne olacak?

Hali hazırda çalışanların satıştan haberlerinin olup olmadığı bilgisi alınmalıdır. Eğer işletmenin önemli çalışanlarından biri devirden sonra ayrılmaya karar verirse, çalışanın hazırdaki müşterileri işletmeden uzaklaştırmaya yönelik hareketlerde bulunmayacağı imza ile garanti altına alınmalıdır.

10. İşyerini işletebilirmisiniz ve devam ettirmek için ne gibi özelliklere sahip olmam gerekiyor?

İşletmenin devamı için hangi yeteneklerin ve liderlik kabiliyetlerinin kullanılması gerektiğini satıcının sözlerinden dinleyin. Örneğin, çiftlik devralacak bir yatırımcının fiziksel olarak maksimum seviyede kendini işine vermesi gerekiyor. Çekilen zorlukları mutlaka satıcıdan dinleyin.

  Şimdi devir almaya karar verdiğinizde, devir söşmesi nasıl yapılır. Ona değinelim. 

İşyeri devir sözleşmesi nasıl hazırlanır !

    İşyeri devir sözleşmeleri, işyeri devir edenler ile devir alanlar arasında imzalanan bir sözleşme olarak karşımıza çıkıyor. İşyeri devir sözleşmelerinde, devir bedelinin ve işyerine ilişkin bilgilerin belirtilmesi gerekiyor. İşte işyeri devir sözleşmesi;

Örnek İşyeri Devir Sözleşmesi..

Devir Edenler    :              

Ad Soyadı                                              

Adres

 

Devir Alanlar      :              

Ad Soyad                                             

Adres

Devir Bedeli       :

Biz devir eden adresindeki yukarıda gösterilen bedel karşılığında işletme hakkının tamamı ve içinde bulunan bilumum demirbaşları birlikte devir ve teslim ettik. Devir bedelini kendisinden nakten ve tamamen aldık. Başka bir alacağımız kalmadığını, beyan ve kabul ederiz.

DEVİR EDENLER                :              

Ad Soyad                                          

İmza

Biz devir alan adresindeki yukarıda gösterilen bedel karşılığında işletme hakkının tamamı ve içinde bulunan bilumum demirbaşları ile birlikte devir ve teslim aldık. Devir bedelini nakten ve tamamen ödediğimizi, kendisine herhangi bir borcumuz kalmadığını, devir almış olduğumuz bu işletmenin devir edene ait olduğunu bildiğimizi, kendisinden hiçbir sahiplik belgesini talep etmeden sözleşmenin yapılmasını kabul ettiğimizi, beyan ve kabul ederiz. 

.../.../...

DEVİR ALANLAR               :              

Ad Soyad                                                  

İmza

    İşletme , işyeri devir süreçlerinde, sormak istediğiniz sorular için iletişime geçebilir, sigorta , muhasebe ve resmi konularda, uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz. 

 

YAZAR; BİRGÜL ERYILMAZ

www.cotagroup.net  -  info@cotagroup.net  -  whatsapp destek ; 0551 944 9014

Yorumlar (8)


 • avatar

  Arif emre 3 yıl önce

  Merhabalar. İşyeri devri olacak. Eski işverenin şahsi işletmeye ait olmayan kredi borçları var. Devir olduktan sonra bu borçlar yeni devralan kişiye gelir mi?

  • avatar

   Yönetici Yanıtı


   Merhaba, Kişilerin Şahsi borçları devir olmaz.

 • avatar

  Mehmet 4 yıl önce

  Slm unlumamuuler devir alacağım ismile alsam borcu varsa vergi olsun toptanci borcu olsun vasa hepsini kabul etmiş oluruz bunlari nasıl örene biliriz örenemesek bizemi cikar fatura yada ismini kullanmasak yeni bi ismi versek doru olurmu yada başka yolu varmidir tskler

  • avatar

   Yönetici Yanıtı


   Mehmet bey, maliyeden kendi adınıza, yeni açılış yapabilirsiniz. Bu durumda, eski işletme sahibinin borçları ile ilgili bir ilginiz ve sorumluluğunuz olmayacaktır. Ayrıca eski tabela ünvanını / markasını kullanmaya devam edebilirsiniz. Açılış ve devir işlemleri için, öncelikle bir mali müşavirle anlaşmalısınız. Mali müşavir gerekenler ile ilgili , sizi yönlendirecektir.

 • avatar

  Çiğdem 4 yıl önce

  Merhaba işyeri devir almayı düşünüyorum bunun için önce şahıs şirketi kurmalımıyım yoksa devir işleminden sonramı şirket kurulmalı

  • avatar

   Yönetici Yanıtı


   Merhaba. Önce şahıs işletmenizi kurmanızda fayda vardır. Bu sayede , devir alırken , alacağınız faturayı gider gösterebilirsiniz.

 • avatar

  SEDAT AKSAKALLI 4 yıl önce

  DEVREN İŞYERİ ALMAK DÜŞÜNCEM VAR, DEVİR İŞLEMLERİ İÇİN MALİ MÜŞAVİR DEN Mİ AVUKAT TAN MI DESTEK ALMAM DOĞRU OLUR

  • avatar

   Yönetici Yanıtı


   Merhaba. Devir süreci ile ilgili Mali Müşavir veya Avukat'dan destek alabilirsiniz. Devir sonrasında muhasebe işleriniz de olacağı için , Mali Müşavirle görüşmenizi tavsiye ederiz.

 • avatar

  hamza çelik 4 yıl önce

  önümüzdeki günlerde bi kuru yemiş dükkanı devir alıcağim ne gibi resmi evrak düzenlemem gerekiyo

  • avatar

   Yönetici Yanıtı


   Güvenilir bir mali müşavirle görüşüp, işletme açılışı ve muhasebe işlerinizin takibi için anlaşmanız gerekli. Mali müşavir, gerekli prosedürler ile ilgili size detaylı bilgi verecek, gereksiz zaman ve maliyet kaybı yaşamanızı önleyecektir.

 • avatar

  ERKAN YÜREK 4 yıl önce

  Merhaba Mustaf bey faal olarak devam eden manav dükkanını devralmak istiyorum fiyatlar konusunda anlaşma sağlandı ancak işin yasal konularında bilgi sahibi değilim sorum şu işyerini devralırken üzerime düşen sorumluluklar veya hazırlamam gereken evraklar nelerdir? devirden önce geçmiş bir borç varsa bundan bende sorumlumuyum?yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...

  • avatar

   Yönetici Yanıtı


   Erkan Bey, Manav dükkanını devir alırken , en sağlıklı yöntem, dükkanın demirbaşlarını bir faturayla almanız. Akabinde , bir mali müşavirle görüşüp, kendi adınıza yeni bir açılış yaptırdığınızda, geçmiş ile ilgili bir sorumluluğunuz olmaz.

 • avatar

  Mustafa 4 yıl önce

  Isletmemi devrettim 200000 tl karsiliginda.paranin 80000 tl sini aldim.isletmemim ruhsati yok.kalan parayi senet ve baska bir yontemle almak istiyorum isletmemin devrini daha vermedim.nasil bir sozlesme yapmaliyim.paranin tamamini almadan devrini vermyicegim.markete mal alimi benim adimla oluyor.bu mal aliminin cogu borcla oluyor.nasil bir sozlesme yapmaliyim yardimci olursaniz.05437493868

  • avatar

   Yönetici Yanıtı


   Merhaba Mustafa bey, Devir işlemini yapmadığınız takdirde, devir yapılana kadar ki süreçte , vergi, sigorta, borçlar ve diğer ilgili tüm yükümlülüklerin sorumluluğu, yasal olarak size aittir. Yine de bu şekilde yapacaksanız; ilgili tarihten itibaren yapılacak tüm işlemlerin, vergi, sigorta, borç ve diğer yükümlülüklerinin karşıdaki kişiye (alıcı) ait olduğunu belirten bir sözleşme hazırlayıp, notere onaylatmanızı tavsiye ederiz.

 • avatar

  nurdan gülendemir 5 yıl önce

  5 sene önce devraldığım dükkanımı işlerin kötüye gitmesi nedeniyle şuan kapatıyorum dükkandaki demirbaşları kaparken dükkanda brakacakmıyım yoksa artık benim kişisel malım mıdır evime götürebilir miyim? yardmcı olursanız sevinirim

  • avatar

   Yönetici Yanıtı


   İşyerini kapatırken, demirbaşların çıkışını yapmalı , yani kendinize fatura etmelisiniz. Kapanış işlemleri yaparken, vergi dairesi bu faturayı görmek isteyecektir. Bunun neticesinde, demirbaşlar sizin şahsi malınız olmaktadır. SMMM Ersan ERYILMAZYorum Yaz


guvenlik

Dizayn Bilgisoft Bilişim - Copyright © 2021. IstanblCota Yönetişim Danş. Bil. Eğitim. Hiz. Ltd.. Şti. Tüm Hakları Saklıdır.

Yukarı Çık